Kent Nordgren

Command Lines

 

Netstat -an    Netstat-anb

-a visar alla anslutningar och lyssningsportar

-n visar i numeriskt format

-n visar vilka dll och exe filer som tillhör varje port

 

Tasklist

Här ser man hur mycket minne en viss PID tar. Notera PID'en och kör /svc.

Tasklist /svc

Här ser man vilka tjänster en process använder sej av, ex. svchost.exe PID=1014 så ser man en bunt med tjänster. Om ex. svchost.exe tar mycket minne eller processorkraft så vet jag inte idag hur man ser exakt vilken av tjänsterna som gör det, kanske programmet för Cheat och fusk klarar att se det.

Använd förenklad fildelning ska inte vara ibockad när ex. panda anti-virus ska föra ut agenten. På home edition tror jag inte detta finns, där får man dela ut en mapp och sedan ta bort utdelningen igen.

Netsh int ip reset log.txt

Återställer TCP IP stacken, fungerar ej när panda anti-virus har förstört, finns även programvaror för detta.

Netsh winsock reset

Återställer winsock, fixar även fel i windowsbrandväggen om den också återställs vet jag ej.

Netsh winsock reset catalog

Återställer winsock, fungerade efter att jag tog bort speedbit som följde med realplayer. Nätverksåtkomst fanns men det gick inte att surfa med någon webbläsare.

Msinfo32 och menyn Verktyg / Nätverksdiagnostik

Så får man lite info om hur nätverket fungerar, fungerar säkert lika bra med manuell ping men detta ger lite mer överskådlig bild.

Shutdown -m \\Datornamn /r /f

/r = Shutdown and restart the computer.

/f = Force running applications to close without forewarning users.

Remote Command manager 2.5

Vanliga windows exe filer kör man direkt, ex. notepad.exe

VB skript skriver man CScript före, ex. CScript C:\Test.vbs

Dos kommandon kör man direkt med cmd /c före, ex. cmd /c rd c:\tf /s/q

Detta gäller säkert för fler remote command manager program.

Mina nätverksplatser / Hela nätverket / Microsoft windows-nätverk / o.s.v.

Mappar man upp efter detta och installerar härifrån så frågar inte adobe premiere efter disk 1 något mer, kanske fungerar med Command & Conquers General också.