Hjälp och support
Svenska | Amerikanska  

funktionalitet frånLive Search
Artikel-id: 328874 - Senaste granskning: den 14 december 2007 - Revision: 7.7

Ändra produktnyckeln för volymlicensiering på en dator med Windows XP SP1 eller senare Windows XP-versioner

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/ ) Beskrivning av registret i Microsoft Windows


Varning! Instruktionerna i artikeln gäller endast volymlicensmedier. Produktnyckeln ändras inte om du använder proceduren på OEM-medier och återförsäljningsmedier.

På den här sidan

Visa alla | Dölj alla

INLEDNING

Om du använder en känd produktnyckel (som är tillgänglig för allmänheten) för att distribuera Microsoft Windows XP till flera datorer (en volymlicensieringsinstallation), går det kanske inte att installera Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller senare versioner av Windows XP eller automatiskt hämta uppdateringar från webbplatsen Windows Update. Exempelvis kan det som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base hända vid installation av Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP:
326904  (http://support.microsoft.com/kb/326904/ ) Felmeddelandet "Den produktnyckel som du använde för att installera Windows är inte giltig" visas
I den här artikeln beskrivs ändring av produktnyckeln för Windows XP efter en volymlicensieringsinstallation. Du kan använda det grafiska användargränssnittet för Aktiveringsguiden i Windows eller ett WMI-skript (Windows Management Instrumentation). Det är enklare att använda Aktiveringsguiden, men om du måste ändra produktnyckeln för flera datorer är skriptmetoden bättre.

Mer Information

Använda Aktiveringsguiden

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du bara ska ändra några få produktnycklar för volymlicensiering kan du använda Aktiveringsguiden.

Obs! Microsoft rekommenderar att du använder Systemåterställning för att skapa en ny återställningspunkt innan du utför de här åtgärderna. Information om hur du skapar en återställningspunkt med hjälp av Systemåterställning finns i hjälpavsnittet "Skapa en återställningspunkt" i Hjälp och support.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registernyckel i den vänstra rutan:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Högerklicka på OOBETimer i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 5. Ändra minst en siffra i detta värde om du vill inaktivera Windows.
 6. Klicka på Start och sedan på Kör.
 7. Skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 8. Klicka på Ja, jag vill ringa upp kundtjänst och aktivera Windows över telefonen, och klicka sedan på Nästa.
 9. Klicka på Byt produktnyckel.
 10. Skriv den nya produktnyckeln i rutorna Ny nyckel, och klicka sedan på Uppdatera.

  Om du kommer tillbaka till föregående fönster klickar du på Påminn mig senare och startar om datorn.
 11. Upprepa åtgärderna i steg 6 och 7 för att kontrollera att Windows är aktiverat. Följande meddelande visas:
  Windows har redan aktiverats. Klicka på OK för att avsluta.
 12. Klicka på OK.
 13. Installera Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP.

  Om du inte kan starta om Windows efter att ha installerat Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP gör du följande: tryck på F8 när du startar om datorn, välj Senast fungerande konfiguration och upprepa sedan den här proceduren.

Använda ett skript

Du kan skapa ett WMI-skript som förändrar produktnyckeln för volymlicensiering och sedan distribuera skriptet i ett startskript. I skriptexemplen ChangeVLKey2600.vbs och ChangeVLKeySP1 som beskrivs i det här avsnittet används den nya volymlicensieringsnyckeln du vill skriva in, i fem alfanumeriska delar, som ensamt argument. Microsoft rekommenderar att du använder skriptet ChangeVLKey2600.vbs på datorer med Windows XP men utan Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP, och att du använder skriptet ChangeVLKeySP1.vbs på datorer med Windows XP SP1 eller senare versioner av Windows XP. De här skripten har följande funktioner:
 • De tar bort bindestrecken (-) från den alfanumeriska produktnyckeln.
 • De skapar en instans av klassen win32_WindowsProductActivation.
 • De anropar metoden SetProductKey med den nya produktnyckeln för volymlicensiering.
Du kan skapa en kommandofil eller en CDM-fil där något av följande skriptexempel används tillsammans med den nya produktnyckeln som ett argument, och distribuera filen som en del av ett startskript eller köra den från kommandoraden för att ändra produktnyckeln på en enstaka dator.

Om du vill veta mer om hur du skapar skript för produktnyckeln kan du besöka följande Microsoft-webbplats:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457096.aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457096.aspx)

ChangeVLKeySP1.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Nästa
				

ChangeVLKey2600.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Nästa
				

Exempel

Följande exempel visar hur skriptet ChangeVLKeySP1.vbs används från en kommandorad:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv följande kommando i rutan Öppna, där AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 är den nya produktnyckeln som du vill använda, och klicka sedan på OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
http://catalog.microsoft.com/genuine/purchase/UpdateInstructions.aspx (http://catalog.microsoft.com/genuine/purchase/UpdateInstructions.aspx)

Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Nyckelord: 
kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
 

Artikelöversättning