Kent Nordgren

Windows 7 GodMode

 

Alla inställningar på ett och samma ställe

I Windows 7 finns en grym funktion att använda som kallas för GodMode. Det är en ikon från vilken man kan nå precis alla inställningar och all information som finns i systemet. För att få tillgång till GodMode så skapar du en ny mapp på valfritt ställe och byter sedan namn på den till: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} . Mappen byter då ikon och via den får man sedan tillgång till alla inställningar i systemet från ett och samma ställe.

Liz Sundling